Ναύπλιο: Τροπολογία Γκιόλα για παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δικαστηρίου στο Δήμο

Τροπολογία κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Γιάννης Γκιόλας την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) και άλλων διατάξεων. Η τροπολογία συνίστατο στη δυνατότητα «παραχώρησης της χρήσης ελεύθερων και μη οικοδομήσιμων χώρων οικοπέδων του ΤΑΧΔΙΚ σε Δήμους».

Στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας ο βουλευτής αναφέρεται στο φαινόμενο της εγκατάλειψης ή παραμέλησης της διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων οικοπέδων όπου στεγάζονται Δικαστικά μέγαρα και λοιπές δικαστικές υπηρεσίες, οι οποίοι με τη μέριμνα και φροντίδα των οικείων Δήμων θα μπορέσουν να συντηρηθούν, να εξωραϊσθούν ώστε να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ευρίσκονται. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Ναύπλιο, όπου η Πλατεία βρίσκεται σε κακά χάλια.

Ειδικότερα αναφέρεται επί λέξει στο 1ο εδάφιο της τροπολογίας ο σκοπός, που συνίσταται στη δυνατότητα εκτέλεσης «..εργασιών αναμόρφωσης, ανάπλασης και λειτουργικής αναβάθμισης».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας που συνομίλησε με τον βουλευτή αναγνώρισε, κατ’αρχήν ως θετική την σχετική πρωτοβουλία, την οποία θα εξετάσει περαιτέρω προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτοτελή νόμο που βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας και θα καθορίσει το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων).

Ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με την συμπερίληψη της διάταξης αυτής που θα κατατεθεί στο νόμο αυτό, θα παρασχεθεί η δυνατότητα στο Δήμο Ναυπλιέων να αναλάβει τη χρήση της πλατείας του Δικαστικού Μεγάρου, να την αναπλάσει και να την αναμορφώσει έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και να επιτευχθεί η εναρμόνισή της με το περιβάλλον, το ύφος και τη φυσιογνωμία του χώρου και της πόλης.

 

Η τροπολογία

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με γενικό αριθμό 541 και ειδικό 36, από 30/10/2020 και παρακολουθήστε στο βίντεο από όσα εξέθεσε ο βουλευτής στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 5/11/2020. 
                                    
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010σύμφωνα   με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη  διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Παραχώρηση χρήσης ελεύθερων και μη οικοδομήσιμων χώρων οικοπέδων του ΤΑΧΔΙΚ σε Δήμους»

Αιτιολογική Έκθεση:

Σε ελεύθερους και μη οικοδομήσιμους χώρους οικοπέδων του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) στεγάζονται δικαστικά μέγαρα, δικαστικά τμήματα και δικαστικές υπηρεσίες σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε πολλούς εξ’αυτών, το περιβάλλον είναι   εξαιρετικά επιβαρυμένο από τις λειτουργίες και την καθημερινότητα των πόλεων εντός των οποίων βρίσκονται και λειτουργούν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, ελλείπουν ακόμη και βασικές υποδομές που θα εξυπηρετούσαν και θα αναβάθμιζαν σαφώς την ποιότητα ζωής των πολιτών και επαγγελματιών που διέρχονται ή και εισέρχονται για την εργασία τους στις εν λόγω εγκαταστάσεις και κτίρια.

Πιο αναλυτικά, με τη θέσπιση των διατάξεων του προτεινόμενου άρθρου, οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού θα δύνανται να προβούν  σε χρηστικές  ενέργειες,  που έως  τώρα  δεν ήταν  εφικτό, ήτοι να διαμορφώνουν τους ελεύθερους χώρους, να δημιουργούν και να   συντηρούν πνεύμονες πρασίνου εντός τους, καθώς και υποδομές πρόσκαιρης παραμονής και ανάπαυσης.

Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο των πολιτών και εργαζομένων που εξυπηρετείται ή δραστηριοποιείται στα εν λόγω κτίρια, καθώς και όλοι οι   διερχόμενοι πολίτες, θα απολαμβάνουν ένα σαφώς αναβαθμισμένο επίπεδο εργασίας και καθημερινότητας, εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο βρίσκονται και λειτουργούν.

Τροπολογία-προσθήκη:

Προστίθεται νέο άρθρο που έχει ως εξής:

άρθρο ….
Παραχώρηση χρήσης ελεύθερων και μη οικοδομήσιμων χώρων οικοπέδων του ΤΑΧΔΙΚ σε Δήμους

  1.  Το ΤΑΧΔΙΚ, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δύναται να παραχωρεί τη χρήση ελεύθερων και μη οικοδομήσιμων χώρων οικοπέδων, των οποίων έχει την κυριότητα και εντός των οποίων στεγάζονται και λειτουργούν δικαστικά   μέγαρα, τμήματα και υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εδρεύουν τα  οικεία δικαστικά μέγαρα, τμήματα και υπηρεσίες με σκοπό την εκτέλεση έργων και εργασιών αναμόρφωσης, ανάπλασης και λειτουργικής αναβάθμισης.
  2. Η παραχώρηση χρήσης δύναται να διαρκεί για όσο  χρονικό διάστημα λειτουργεί εντός των οικοπέδων δικαστικό μέγαρο, τμήμα   ή   υπηρεσία,   άλλως ή διάρκεια   να   ορίζεται   στην απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ της παρ.1.
  3. Για το σκοπό της παρ. 1 του παρόντος, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού δύνανται να συντάσσουν, αναθέτουν, υλοποιούν μελέτες και έργα, έπειτα από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.