ΠολιτικήΑρχείο

Γκιόλας: Τροπολογία για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τροπολογία για τη διατήρηση της δημοσίευσης των κρατικών διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο ως μόνιμο μέτρο κατέθεσαν οι βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από πρωτοβουλία των τομεαρχών Ψηφιακής Πολιτικής, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μάριου Κάτση και Αναστασίας Γκαρά.

Για την εσπευσμένη κατάθεση της τροπολογίας, ώστε να συζητηθεί άμεσα πριν τη λήξη των εργασιών της Βουλής, υπέγραψαν μόνο οι δύο τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης και Αναστασία Γκαρά.

Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Διατήρηση της υποχρέωσης δημοσίευσης δημοσίων διακηρύξεων,προκηρύξεων: και των περιλήψεων τους στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία διατηρείται η υποχρέωση περί δημοσίευσης δημοσίων διακηρύξεων προκηρύξεων: και των περιλήψεων τους στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, η παράταση της οποίας, για 5 έτη, είχε νομοθετηθεί με την παρ. 12 του άρθρου379 του ν.4412/2016 και η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων και μετά το 2020, συμβάλει καίρια στη διαφάνεια και την ενημέρωση των επαγγελματιών και της κοινωνίας. Αποτελεί μάλιστα, αδιάληπτα, ευρωπαϊκή πρακτική διαφάνειας. Η διατήρηση δημοσίευσης ως μόνιμο μέτρο είναι επίσης αναγκαία, καθώς συνιστά κύριο στοιχείο βιωσιμότητας εκατοντάδων Περιφερειακών και Τοπικών Εφημερίδων. Η εν λόγω τροπολογία αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, καθώς έχουν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια νομοθετικής παρέμβασης. Άλλωστε με την έξοδο από την περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή δέσμευση κατάργησης της συγκεκριμένης ρύθμισης και δύναται να διατηρηθεί καθολικά και οριστικά η υποχρέωση της δημοσίευσης των διακηρύξεων στον Τύπο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο……..

Τροποποίηση Ν. 4412/2016 – Διατήρηση δημοσιεύσεων στο τοπικό και περιφερειακό Τύπο

1. Η περίπτωση 35 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 και η παράγραφος 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 καταργούνται.

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 68 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 τουΝ. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με την φράση «διατηρείται σε ισχύ».

3. Στο τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων 31 και 59 της παραγράφου 1 του άρθρου377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 40 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»

5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»

Αθήνα, 16/12/202

Οι προτείνοντες βουλευτές
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Κάτσης Μάριος