Ναύπλιο: Το κόστος της διαφήμισης νερού, ο COVID-19 και η παραλλαγή του συνθήματος Τσούρνου

Ο καλύτερος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης έλεγε πριν από πολλά χρόνια ο Γιώργος Τσούρνος όταν ήταν δήμαρχος και η φράση αυτή παραλλαγμένη χρησιμοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στο Ναύπλιο για να αιτιολογηθεί απόφαση χρηματοδότησης Μέσων Ενημέρωσης, χωρίς να γίνει γνωστό μέχρι στιγμής ποια είναι αυτά. Η φράση που χρησιμοποιήθηκε για να πεισθεί το συμβούλιο που κλήθηκε να αποφασίσει και πείστηκε τελικά ήταν: «Ο ενημερωμένος δημότης είναι αυτός που ανταποκρίνεται καλύτερα στις υποχρεώσεις του»!

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου ήταν αυτή που αποφάσισε την προβολή της λίγο πριν κλείσει το 2020. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς λόγω της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και το θέμα «Περί εγκρίσεως προβολής Δ.Ε.Υ.Α.Ν» πέρασε πλειοψηφικά.

Η άγνωστη λίστα

Λίγο πριν κλείσει το έτος κρίθηκε ότι είναι αναγκαία η προβολή σε «site, έντυπο τύπο ΚΛΠ», όπως αναφέρεται, χωρίς ωστόσο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να γνωρίζουν τη λίστα στην οποία θα πάνε τα χρήματα και κυρίως με ποια κριτήρια (κυκλοφορία – αναγνωσιμότητα – πωλήσεις εφημερίδων, στατιστικά επισκεψιμότητας ιστοτόπων).

Η απόφαση λήφθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, παρόντων των: Καχριμάνη Γεώργιου (Πρόεδρος), Καρέλη Χρήστου (Αντιπρόεδρος) και των μελών Αναστασίου – Σμυρναίου Κων/νας, Ζέρβα Χρήστου, Χελιώτη Κων/νου, Αναγνωσταρά Παναγιώτη (μειοψήφισε), Μπακέα Δημήτρη, Μαργέλου Στέφανου, Κουστένη Βασίλη, Τσίρου Δημήτρη και Κοτίτσα Αθανάσιου.

Η πρόταση που κλήθηκε το Δ.Σ. να λάβει, είναι η προβολή της υπηρεσίας σε Μ.Μ.Ε. (site, έντυπο τύπο ΚΛΠ) συνολικής δαπάνης 4.200,00 €.
Να σημειωθεί ότι μια μέρα νωρίτερα, στις 17/12/2020 είχε ανεβεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΔΕΥΑΝ για έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους € ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ Euro (5.208,00).

Η διαφορά στα ποσά αφορά στον ΦΠΑ.

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση που έγινε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να την αποδέχονται: «Ο ενημερωμένος δημότης είναι αυτός που ανταποκρίνεται καλύτερα στις υποχρεώσεις του, διότι πληροφορείται μέσω μηνυμάτων για την καταλληλόλητα του πόσιμου νερού, την υλοποίηση των έργων που εκτελούνται σε όλες τις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου αλλά και για σύνολο των υπηρεσιών που του προσφέρει.

Η υπηρεσία πρέπει να παρέχει στον δημότη την εύκολη και καθημερινή πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ή έντυπου τύπου».

Ο εισηγητής ανέφερε ακόμα: «Η πρόταση που καλείται το Δ.Σ. να λάβει, είναι η προβολή της υπηρεσίας σε Μ.Μ.Ε. (site, έντυπο τύπο ΚΛΠ) συνολικής δαπάνης 4.200,00€ (ΚΩΔ. 64.02.099).

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε πλειοψηφικά.

Ενδιαφέρον έχει τις επόμενες ημέρες η υλοποίηση της απόφασης και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης.