Δ/νση Δασών Αργολίδας

Αρχείο

Απόφαση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων Αργολίδας

ΑΔΑ: Ω7ΛΤΟΡ1Φ-ΙΜ4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ανακοινώνεται ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

Read More