ΟικονομίαΑρχείο

Οικονομία χωρίς μείωση προσωπικού

Βασικά ζητήματα βελτίωσης του τρόπου ελέγχου των οικονομικών των Περιφερειών θέτει ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χειβιδόπουλος.
Όπως είπε σε συνέδριο στην Αθήνα με θέμα τα οικονομικά των περιφερειών έχουν καταγραφεί προβλήματα, αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειών.
Ωστόσο, δεν ζήτησε μείωση προσωπικού, αλλά ενδυναμωσή του μέσα από τα προγράμματα κινητικότητας, υποστηρίζοντας το προσωπικό των Περιφερειών έχει μειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια κατά τουλάχιστον 30% και είναι πλέον οριακό για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.