ΟικονομίαΑρχείο

Δύο προσλήψεις στην Αργολίδα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

2 προσλήψεις στην Αργολίδα για τον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση συνολικά 60 θέσεων του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 21 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1/1/2009 έως και 31/12/2012, ή να έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 45 άτομα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΛΚ στην Αθήνα, από 2 υπάλληλοι στην Αργολίδα, την Αρκαδία, την Κεφαλονιά, την Πρέβεζα και τη Φθιώτιδα και από ένας στα Γρεβενά, τα Ιωάννινα, στην Καστοριά, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους γίνεται στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Πρόσκληση 1ΓΛ/2014, Τ.Θ. 14.308, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115.10.

Το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr) στη διαδρομή Εντυπα Αιτήσεων -Διαγωνισμών ΑΣΕΠ/Με σειρά Προτεραιότητας (Διαθέσιμα Εντυπα-Εντυπο ΓΛ.191).