“Πακέτο Γιούνκερ”: σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία

“Κατά την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ θα επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, από τα οποία 20 δισ. ευρώ θα προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα εν λόγω κονδύλια αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πάντα ώστε να αποδεσμευτούν τώρα περισσότεροι πόροι ώστε να επιτραπεί η άμεση διάθεση τους. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, η αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, κατέθεσε σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα έκτακτα αυτά μέτρα αφορούν τις περιόδους  2007-2013 και 2014-2020.
Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πρότεινα να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτό το δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ επιπλέον εντός διετίας— 500 εκατ. ευρώ το 2015 και 500 εκατ. ευρώ το 2016.
Για την περίοδο 2007-2013, προτείναμε το τελευταίο 5 % των πληρωμών της ΕΕ, το οποίο κανονικά διατηρείται έως το κλείσιμο των λογαριασμών, το 2017, να διατεθεί αμέσως στις ελληνικές αρχές. Επίσης, προτείναμε να καταργηθεί πλήρως η ανάγκη για εθνική συγχρηματοδότηση — έτσι ώστε να ισχύσει ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 %, για την περίοδο 2007-2013. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ αμέσως μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Eπιπλέον, θα ανακουφίσει την πίεση στον ελληνικό προϋπολογισμό, εξοικονομώντας περίπου 2 δισ. ευρώ συνολικά.
Οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί ότι επενδύσεις θα στοχεύουν βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη, όπως η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έμεινε απαρέγκλιτα στο πλευρό της Ελλάδας, με την παροχή οικονομικής στήριξης και τεχνικής βοήθειας, και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον. Αρμόδιοι τώρα για τις τελικές αποφάσεις είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο”.