ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ο Γιώργος Καχριμάνης μιλά με αριθμούς για τα οικονομικά του Δήμου Ναυπλιέων

Πριν από 5 χρόνια με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας και με εκλέξατε δημοτικό σύμβουλο. Προσπάθησα να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνη σας και να τιμήσω μέχρι τέλους αυτή την εντολή, ως αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου τον Σεπτέμβρη του 2014 οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και ο Δήμος είχε ξεκινήσει έναν αγώνα να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους προμηθευτές. Ο Δήμος είχε ανεξόφλητες υποχρεώσεις πριν από το 2010. Για την καλύτερη κατανόησή σας σχετικά με την πρόοδο που πετύχαμε αυτά τα χρόνια -θα με συγχωρήσετε αλλά- επιβάλλεται να αναφερθώ σε αριθμούς που λένε πάντα την αλήθεια.

Στο σκέλος του απολογισμού εσόδων αυξήθηκαν οι βεβαιώσεις των εσόδων σε ποσοστό 16,7% ήτοι 4.437.363,46 ευρώ. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ανάπτυξη που παρατηρείται στον τουρισμό και την αύξηση των εσόδων μέσω του 0,5% και του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Για τους κοινόχρηστους χώρους το 2014 σε συνεργασία με τους φορείς του Δήμου δημιουργήσαμε την κανονιστική των Κ/Χ και τακτοποιήσαμε μια ακαταστασία που υπήρχε στο Δήμο και ταυτόχρονα αυξήσαμε τα έσοδά μας.

Πέρα, όμως, από τη βεβαίωση των εσόδων, έχουμε και αύξηση στα εισπραχθέντα, αποδεικνύοντας την τόνωση της εμπιστοσύνης των δημοτών προς εμάς σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων τους. Οι δημότες γνωρίζουν πως τα ανταποδοτικά τέλη τους επιστρέφονται πολλαπλάσια. Έτσι, παρατηρείται μια αύξηση κατά 12,79% ήτοι 2.766.744,00 ευρώ και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταφέραμε να αυξήσουμε τις πληρωμές μας προς τρίτους (προμηθευτές) σε ποσοστό 9,02% ήτοι 1.658.386, 70.

Το 2014 υπήρχαν υποχρεώσεις άνω των 6.000.000 ευρώ που είχαν προκύψει πριν από το 2010. Καταφέραμε μέσα σε 5 χρόνια και αποπληρώσαμε υποχρεώσεις άνω των 5.000.000 ευρώ, χρήματα που επεστράφησαν στην τοπική οικονομία.

Αυτοί οι δείκτες αποτυπώνονται και στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς τα  ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 34,47% ήτοι 1.09245,90. Επίσης, μειώθηκαν οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 21,03% και 43,75% αντίστοιχα. Αυτό αποδεικνύει πως δεν ήταν αυτοσκοπός αυτής της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει αποθεματικά αλλά να γίνει πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου. Το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης αποτυπώνεται στον ισολογισμό, όπου ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων έχει υπερδιπλασιαστεί από 4.485.593,64 το 2014 σε 9.740.793,81 το 2019.

Άρα ο Δήμος αποπλήρωσε το σύνολο των υποχρεώσεων και αφήνει και παρακαταθήκη.

Εξακολουθούμε και έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από όλους τους όμορους Δήμους και Δήμους με την ίδια ανθρωπογεωγραφία με την δική μας. Επίσης τα νομικά μας πρόσωπα ΔΟΠΠΑΤ και ΔΟΚΟΙΠΑΝ λαμβάνουν πλέον το σύνολο της επιχορήγησής τους τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό καταδεικνύει  την βούλησή μας τόσο στην ενίσχυση των δράσεων για την ανάδειξη της  πολιτιστικής μας κληρονομιάς   και την  ενίσχυση του αθλητισμού όσο και την τόνωση όλων των δομών που σχετίζονται με την κοινωνική μας πολιτική.                              

Σημαντικό έργο έχει γίνει και σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία και τα πάγια στοιχεία του Δήμου τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,29% ήτοι 3.706.444,50 ευρώ. Αγορά εμβληματικών κτηρίων και αγορά νέων οχημάτων από ίδιους πόρους και χρηματοδοτήσεις.

Ενδεικτική είναι η πλήρης μεταστροφή των αποτελεσμάτων  και αυτό προκύπτει από τους ισολογισμούς του Δήμου από ζημιές -781.374,43 ευρώ την 31/12/14 σε κέρδη +1.916.171,47 ευρώ την 31/12/2017.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ο Δήμος μας ανταπεξήλθε στο σύνολο των υποχρεώσεων του χωρίς δανειοδότηση. Με σύνεση και χρηστή διαχείριση έχουμε φέρει αυτά τα αποτελέσματα . Ο Δήμος είναι σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση.

Γιώργος Καχριμάνης