ΑθλητισμόςΑρχείο

Γιατί συνελήφθη ο Παπαβασιλείου

Ο ΣΕΓΑΣ είναι αυτός που θέτει τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των αγώνων δρόμου. Αυτό ήταν που αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου για τους διοργανωτές του 19ου Δρόμου Αργολικού Κόλπου και που οδήγησε στην προσωρινή σύλληψη του υπεύθυνου Παναγιώτη Παπαβασιλείου, καθώς δεν είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Με έγγραφό του ο ΣΕΓΑΣ ενημερώνει την ΚΕΔΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Παπαβασιλείου

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΣΕΓΑΣ:

«Θέμα: Άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το γεγονός της ανεξέλεγκτης διεξαγωγής αγώνων, χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας για τη διοργάνωση αγώνων σε δημόσια οδό και σε βουνό, αλλά και χωρίς την έγκριση-βεβαίωση της Ομοσπονδίας και της χορήγησης σχετικής άδειας από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 

Με τον αριθμό των αγώνων διαρκώς να αυξάνονται και έχοντας υπόψη ότι 52 Κυριακές είναι διαθέσιμες μέσα στο έτος, οι αγώνες που διεξάγονται τις ίδιες ημερομηνίες και σε κοντινές αποστάσεις σε κάθε πόλη και σε γειτονικές πόλεις, έχουν υπερβεί τα όρια ανοχής του κοινού.

Ειδικά για τις αθλητικές συναντήσεις που διεξάγονται σε Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες) και αφορούν επίσημα αγωνίσματα που διεξάγονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, από Διεθνείς Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η άδεια διεξαγωγής θα πρέπει να χορηγείται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αποκλειστικά με την Βεβαίωση για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου από την οικεία αναγνωρισμένη αθλητική Ομοσπονδία (και όχι άλλης αρχής), σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Όπως προκύπτει:

1. Από τις διατάξεις του ν. 4479/2017 (τροποποίηση του άρθρου 56Α και προσθήκες άρθρων 56Β, 56Γ,

56Δ στο ν.2725/99) που αναφέρει ότι την Άδεια διεξαγωγής την εκδίδει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με την προσκόμιση της βεβαίωσης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, από την αθλητική Ομοσπονδία (ΣΕΓΑΣ).

2. Από την διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2725/1999 και όπως όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.74 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002 και με την ΥΑ 19514/2005 που αναφέρει ότι «με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

3. Από τις διατάξεις των καταστατικών και των κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών, μέλος των οποίων είναι ο ΣΕΓΑΣ και τις οποίες εκπροσωπεί στην Ελλάδα:

➢ Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF)

➢ Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου (EAA)

➢ Της Ομοσπονδίας Διεθνών Μαραθωνίων και Δρόμων (AIMS)

➢ Της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Δρόμων σε Βουνό (WMRA)

➢ Της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων περιπέτειας (ITRA)

➢ Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δρομέων Υπεραποστάσων (IAU)

Ο ΣΕΓΑΣ είναι από τον Νόμο η αρμόδια αθλητική αρχή να διεξάγει ή να εγκρίνει τους αγώνες που διεξάγονται εκτός σταδίου, δηλαδή τους αγώνες σε δημόσιο δρόμο, τους αγώνες υπεραποστάσεων (Ultrarunners), τους αγώνες σε ανώμαλο έδαφος, σε βουνό και περιπέτειας προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες-ελάχιστες προδιαγραφές των αρμοδίων Διεθνών Ομοσπονδιών, που απαιτούνται για την διεξαγωγή αυτών των διοργανώσεων όπως:

➢ Η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών,

➢ Η δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και τη δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης,

➢ Η ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού Εξοπλισμού,

➢ Η καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής,

➢ Η υποστήριξη των συμμετεχόντων (τροφοδοσία, WC κα),

➢ Η εγκυρότητα των διοργανώσεων (Πιστοποίηση αγωνιστικής διαδρομής, υψομετρική διαφορά, ηλεκτρονική χρονομέτρηση και αναγνώριση των επιδόσεων των αθλητών – ρεκόρ),

➢ Η ποιότητα των αγώνων,

➢ Η Ελαχιστοποίηση της όχλησης του κοινού,

➢ Η Προστασία των δρομέων (χρόνος και χρήματα για λαμβανόμενες υπηρεσίες),

➢ Η έκδοση επίσημου καλενδαρίου, το οποίο συμβάλλει στη σωστή κατανομή των διοργανώσεων ανά περιφέρεια, την αποφυγή διοργανώσεων στην ίδια πόλη στις ίδιες ή κοντινές ημερομηνίες κ.λ.π.

Με άξονες:

➢ Το σεβασμό στους Νόμους του Κράτους και τις αποφάσεις των Τοπικών αρχών,

➢ Το σεβασμό και την προστασία της δημόσιας ζωής και των δικαιωμάτων των πολιτών,

➢ Το σεβασμό των δικαιωμάτων των δρομέων,

➢ Το σεβασμό στους κανονισμούς του αγωνίσματος,

➢ Την αναγνώριση των διοργανώσεων και των διοργανωτών που παρέχουν υψηλό επίπεδο ποιότητας,

➢ Την προστασία της Ομοσπονδίας και του κύρους των εγκεκριμένων αγώνων,

➢ Την επίσημη ενημέρωση των δρομέων, των πολιτών και της Πολιτείας για τις διοργανώσεις αγώνων και τους διοργανωτές.

➢ Τον έλεγχο του κράτους, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα (συνδρομές κ.τ.λ.).

Εξάλλου ο ΣΕΓΑΣ είναι η μοναδική διοργανώτρια Αρχή που έχει καθιερώσει και ενημερώνει διαρκώς πρωτόκολλα καταλληλότητας και ασφάλειας των δρομέων και γενικά της διοργάνωσης αγώνων σε δημόσιο δρόμο και βουνό ή αγώνων περιπέτειας, η τήρηση των οποίων από τους διοργανωτές ( φορείς της Αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. ) αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του.

➢ Το 2018 από τα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΓΑΣ προκύπτει ότι διεξήχθησαν 554 διοργανώσεις και διοργανώθηκαν 926 αγώνες στη Χώρα μας.

➢ Μόλις 151 αγώνες είχαν έγκριση από την Ομοσπονδία. Οι υπόλοιποι 775 αγώνες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν είχαν έγκριση από την Ομοσπονδία, βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας χώρου και άδεια από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα όμως, έχουν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ δηλ. γίνεται κατάταξη και εξάγονται αποτελέσματα, ανακηρύσσονται νικητές (ατομικά ή ομαδικά), γίνονται απονομές επάθλων, υπάρχει βαθμολογία, υπάρχει χρονομέτρηση (χειροκίνητη, ηλεκτρονική ή με αναμεταδότες) και εισπράττονται συνδρομές.

➢ Οι 151 αγώνες που είχαν έγκριση, αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου των αγώνων που διεξήχθησαν στη Χώρα μας το 2018, άλλα το 50% του συνόλου το συμμετεχόντων.

Σημειώνουμε ότι, ειδικά στους ανωτέρω αγώνες, οι συμμετέχοντες αθλητές δεν είναι σε κανένα από τους παραπάνω αγώνες αμιγώς επίσημοι αθλητές σωματείων ή ερασιτέχνες. Σε όλους τους αγώνες συμμετέχουν επίσημοι αθλητές συλλόγων και ανεξάρτητοι. Επομένως αυτά τα αγωνίσματα έχουν πάντα και αγωνιστικό χαρακτήρα. Συμπέρασμα :

α. Οργανωτής δεν μπορεί να είναι άλλος, παρά αθλητικός φορέας (Σωματείο, Ένωση, Ομοσπονδία).

β. Είναι σαφές πως αυτοί οι αγώνες δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρων 4 έως 10 του Ν. 4582/2018 του Υπουργείου Τουρισμού περί αθλητισμού αναψυχής, δεδομένου ότι «ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.»

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την πιστοποίηση της διαδρομής ενός αγώνα όσον αφορά την ακριβή απόσταση, αλλά και το ποσοστό της κατωφέρειας και η δομή της διαδρομής (point to point) να μην υπερβαίνουν τα όρια του κανονισμού, γιατί οι επιδόσεις (χρόνοι) που επιτυγχάνουν οι δρομείς, ειδικά στον Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο και 10χλμ., που αποτελούν επίσημα αγωνίσματα Ολυμπιακών αγώνων και Διεθνών Πρωταθλημάτων, πρέπει να επιτυγχάνονται σε πιστοποιημένη διαδρομή.

Και αυτή την εγγύηση μπορεί να τη δώσει ΜΟΝΟ Ο ΣΕΓΑΣ και κανείς ιδιώτης ή άλλη αρχή.

Η διεξαγωγή αγώνων χωρίς άδεια διεξαγωγής, είτε με άδεια που εκδίδεται παρατύπως χωρίς βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας χώρου από την Ομοσπονδία μας και χωρίς οι εκπρόσωποι κατά τον Νόμο των διοργανωτών, να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης βεβαίωσης, ούτε προφανώς να ακολουθούν την διαδικασία που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία μας για αυτές τις διοργανώσεις, πρέπει να εκλείψει. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συστήνετε στους διοργανωτές να απευθύνονται στον ΣΕΓΑΣ, για να προγραμματίζεται η διοργάνωση σύμφωνα με τον Νόμο και τους κανονισμούς.

Ειδικότερα, ο ΣΕΓΑΣ έχει καθιερώσει διαδικασίες έγκρισης αγώνα δρόμου εκτός σταδίου, εφαρμόζει πρωτόκολλα «ποιότητας και ασφάλειας» αγώνων, ελάχιστων απαιτήσεων σε Ιατρική Κάλυψη αγώνων και έντυπα εκθέσεων – αναφοράς επόπτη και ιατρικού επικεφαλής, για να εντάξει έναν αγώνα στο καλεντάρι του και να εγκρίνει την προκήρυξη των αγώνων (που εφόσον αφορά επίσημα αγωνίσματα θα πρέπει να εκδίδεται από επίσημο αθλητικό σωματείο) ώστε να δοθεί η έγκριση διεξαγωγής αγώνα.

Σε όλα τα προηγμένα Ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, δεν νοείται σε καμία περίπτωση η διεξαγωγή διοργάνωσης επίσημων αγωνισμάτων δρόμου σε δημόσια οδό ή βουνό χωρίς την Βεβαίωση έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αν όχι να απαλειφθούν οι. κίνδυνοι ατυχημάτων, ελλιπούς υποστήριξης των δρομέων, άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων ερήμην των αρμοδίων αρχών, αναρχία στην ημερολογιακή και χωροταξική ένταξη των διοργανώσεων και παραχάραξη των επιδόσεων που περιλαμβάνονται στην ετήσια λίστα των επιδόσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ειδικά για διοργανώσεις Μαραθωνίου, Ημιμαραθωνίου, 10χλμ. και άλλα

την έγκριση του αγώνα την χορηγεί ο ΣΕΓΑΣ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν, και την άδεια διεξαγωγής χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 

Για άλλες διοργανώσεις, αμιγώς αναφυχής, η μη επίσημων αποστάσεων, που διεξάγονται για επετειακούς η ιστορικούς λόγους, ο ΣΕΓΑΣ δεν διεκδικεί την αρμοδιότητα της έγκρισης, σύμφωνα με τον Νόμο. 

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που δεν ληφθεί καμία μέριμνα στο πολύ σημαντικό ζήτημα, θα πρέπει τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να αναλάβουν και την ευθύνη που τους αναλογεί. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
ο Πρόεδρος Κώστας Παναγόπουλος»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.