ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Ναύπλιο: Δεν λειτουργούσε επί σειρά ετών το δίκτυο ομβρίων στην Πειραιώς

Την αιτία προφανώς στην οποία οφείλονταν οι πλημμύρες στη διασταύρωση της τράπεζας Πειραιώς στο Ναύπλιο, φαίνεται ότι ανακάλυψαν οι υπεύθυνοι του δήμου, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κόμβου, που είναι σε εξέλιξη.

Μεγάλο τμήμα του ήδη υπάρχοντος δικτύου ομβρίων, όπως διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της εκσκαφής μετά από έλεγχο, δεν λειτουργούσε!

Αυτό, έγινε γνωστό πριν μερικές ημέρες στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, όπου ανακοινώθηκε η αντικατάσταση μεγάλου τμήματος του δικτύου ομβρίων, για τον παραπάνω ακριβώς λόγο. Εργασίες οι οποίες μαζί με όλα τα παρεπόμενα κοστίζουν στο δήμο Ναυπλιέων 103.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α. 

Κόμβος Πειραιώς

 

Συγκεκριμένα, για την έντεχνη κατασκευή όλου του έργου, απαιτήθηκε η εκτέλεση ορισμένων εργασιών (αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ), και που κυρίως αφορούν:

1.) την αντικατάσταση σε μεγάλο τμήμα του ήδη υπάρχοντος δικτύου ομβρίων, αφού κατά την διάρκεια της εκσκαφής διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο, ότι αυτό δεν λειτουργούσε.

Συνολικά τοποθετήθηκαν 304,40μμ, από αγωγούς Φ500 , οι οποίοι εγκιβωτίστηκαν .Έγινε αντικατάσταση επίσης (και πύκνωση ) των φρεατίων υδροσυλλογής –σχάρες, αλλά κυρίως για τον πλήρη έλεγχο κατασκευάσθηκαν και φρεάτια ελέγχου των σωληνώσεων ομβρίων, για καθαρισμό αυτών.

2.) Για βέλτιστη προστασία των σωληνώσεων από διάφορα φερτά υλικά, Έγινε χρήση ειδικών εξαρτημάτων – σιφωνίων, και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσοσμίες κατά τους θερινούς μήνες.

3.) κατά την εκσκαφή γαιωδών, και προκειμένου να κατασκευασθεί τμήμα οδοστρώματος του κυκλικού κόμβου, διαπιστώθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία, η ακαταλληλότητα του υπεδάφους. Προέκυψε επιτακτική ανάγκη να προηγηθούν εργασίες που αφορούν εξυγίανση του σκάμματος και στην συνέχεια εργασίες οδοποιίας.

4.) Μετά την τελική διάστρωση ασφαλτοτάπητα, προέκυψε ανάγκη για την ανύψωση των υφισταμένων καλυμμάτων φρεατίων στην νέα υψομετρική τους θέση.

5.) Έγινε υπέρβαση στην ποσότητα του σκυροδέματος λόγω της ανάγκης αποκατάστασης της τομής και του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων

6.) Χρειάστηκε να συμπληρωθούν πλακοστρώσεις τμημάτων συμβαλλουσών οδών στον κόμβο με επίστρωση με κυβόλιθους και αποκατάσταση πεζοδρομίου με πλάκες πεζοδρομίου σε τμήμα της οδού Θεσσαλονίκης, για τη διασφάλιση ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας, για την είσοδο και έξοδο στον κόμβο.

Ο κόμβος

Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση της της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης σχετικά με την περιγραφή του έργου: «Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Πολυζωϊδη στο Ναύπλιο. Ο κόμβος χωροθετήθηκε με τη μελέτη του Master Plan του λιμανιού. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης και ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων επιλέχθηκε η μορφή Κόμβου Κυκλικής Κίνησης (Κ3).

Επιλέχθηκε δακτύλιος κυκλοφορίας μίας λωρίδας κυκλοφορίας καθότι όλες οι συμβάλλουσες οδοί είναι μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει Κ3 με μία λωρίδα στο δακτύλιο κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στα σκέλη του κόμβου.

Οι διαχωριστικές νησίδες που θα κατασκευαστούν είναι υπερυψωμένες, ενώ όπου απαιτείται θα διαθέτουν υπερβατή ζώνη πέριξ της κεντρικής κυκλικής νησίδας.

Ο κόμβος έχει εξωτερική διάμετρο 46μ. και πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 9,50μ. Επίσης, έχει κατασκευαστεί υπερβατή ζώνη γύρω από την κεντρική νησίδα πλάτους 1,50μ. για την ευχερέστερη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μέσα στον κόμβο.

Στην περιοχή του κόμβου κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς (για την ασφαλή διέλευση των πεζών), τοπική διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, χώρου για προσωρινή στάθμευση οχημάτων και μοτοσυκλετών που θα εξυπηρετούν τα καταστήματα πέριξ του κόμβου, χώρου για τη στάθμευση ποδηλάτων καθώς και νησίδα για να τοποθετηθούν κιόσκια πληροφόρησης κλπ. Ανατολικά του κόμβου προβλέπεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων (χωρητικότητας ~165 ΙΧ) και μοτοσυκλετών καθώς και βρόγχου αναστροφής οχημάτων. Ο συγκεκριμένος βρόγχος εξυπηρετεί τους ερχόμενους από την οδό Μπουμπουλίνας, ώστε αυτοί να επιστρέφουν εύκολα και με ασφάλεια στην περιοχή του κόμβου και να μην επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο της πόλης. Επίσης, στην περιοχή του βρόγχου προβλέπονται θέσεις προσωρινής στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης.

Τα υλικά κατασκευής του νέου ισόπεδου κυκλικού Κόμβου Οδικής Κυκλοφορίας, έχουν ως εξής:

1.) Οι επιφάνειες κίνησης οχημάτων :Συμβατικός ασφαλτοτάπητας, του τύπου αστικής οδοποιίας.

2.) Οι επιφάνειες κίνησης πεζών : Συμβατικές τσιμεντόπλακες τύπου πεζοδρομίου.

3.) Οι επιφάνειες των νησίδων, που διαμορφώνονται εντός και περί του Κόμβου : Κάλυψη με
τσιμεντένιες πλάκες, τα κενά των οποίων πληρώνονται με χώμα φύτευσης και ελαφρά φυτοκάλυψη.

Περιμετρικά του κυκλικού κόμβου και σε σημεία των νησίδων ή σε σημεία στα υπό κατασκευή πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού ύψους 11,00μ. για τον φωτισμό του κόμβου.

Συνολικά τοποθετούνται 18 ιστοί φωτισμού των 11,00 μ. και 19 φωτιστικά σώματα τύπου LED και δύο πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.

Δημιουργούνται ράμπες διάβασης πεζών, οι οποίες θα είναι ανάλογες του πλάτους του κάθε πεζοδρομίου και διαμορφώνονται σε τυπικές τραπεζοειδούς μορφής ή σε τμήμα του πεζοδρομίου υποβιβασμένο στη στάθμη του οδοστρώματος με ράμπες εκατέρωθεν.
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων.

Οι θέσεις των φρεατίων αποτυπώνονται στο σχέδιο Α1.1 Της μελέτης. Τα φρεάτια αυτά επαρκούν για την απορροή των ομβρίων υδάτων στην περιοχή παρέμβασης».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ 2017 (Παραλία)