ΑυτοδιοίκησηΑρχείο

Αργολίδα: Ποια 4 έργα προτείνει για ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τις προτάσεις της για έργα -συνολικού προϋπολογισμού 544 εκατ. ευρώ– απέστειλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προτάσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών και τα έργα έπρεπε να ανήκουν στις κατηγορίες των υδραυλικών, αντιπλημμυρικών, κτηριακών.

«Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νέο νοσοκομείο στην Αργολίδα» σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Ποια έργα προτάθηκαν για την Αργολίδα

1. Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας:
Συνοπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου κατά την ΠΠ 2021-2027

H παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου υγιειονομικής περίθαλψης στους πολίτες και επισκέπτες της ΠΕ Αργολίδας, συμβάλλοντας στην ισόρροπη Περιφέρειακή ανάπτυξη.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Μελέτη -κατασκευή -εξοπλισμός κτιρίου “Νέου Νοσοκομείου Αργολίδας”, σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: 2027
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 50.000.000

2. Φράγμα Ρόρου Τζερτζελιάς
Συνοπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου κατά την ΠΠ 2021-2027

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση βιοτικού επιπέδου για την ΠΕ Αργολίδας

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Η κατασκευή φράγματος με τα αντίστοιχα συνοδά έργα.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: 2027
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 55.000.000

3. Aναβάθμιση/εκσυχρονισμός δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου
Συνοπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου κατά την ΠΠ 2021-2027

Εκσυγχρονισμός χώρων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Αφορά βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης: 2030
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 5.000.000

4. Κατασκευή Διοικητηρίου στην ΠΕ Αργολίδας
Συνοπτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου κατά την ΠΠ 2021-2027

Η συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αποδοτικότερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Ανακατασκευή και επέκταση υπαρχουσών υποδομών στο χώρο της ΥΕΒ.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης:2023
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 6.000.000

Αναλυτικά όλες τις προτάσεις της Περιφέρειας μπορείτε να τις δείτε εδώ.