Τι είναι αυτό που μας στέλνει στον γιατρό αν ακουμπήσουμε στα βράχια της Καραθώνας

Η θαλάσσια Ανεμώνα, είναι η αιτία που προκαλεί έντονο κνησμό στο δέρμα των κολυμβητών στην Καραθώνα, στέλνοντας τους πολλές φορές

Περισσότερα