ΚοινωνίαΑρχείο

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21

Νέα αίτηση Α21 καλούνται να υποβάλλουν όλοι οι γονείς – δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού  μέχρι τα μέσα Μαρτίου αν θέλουν να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της πρώτης δόσης που προγραμματίζεται να γίνει στις 31 Μαρτίου. Προσοχή, η περσινή ηλεκτρονική αίτηση αφορούσε το Επίδομα Παιδιού 2019. Για το φετινό επίδομα του 2020 η αίτηση πρέπει να επαναληφθεί. 

Η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 έχει ανοίξει από την Παρασκευή 6 Μαρτίου και το φετινό επίδομα θα υπολογιστεί με βάση τα παιδιά που θα δηλωθούν στο νέο Α21, που θα υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών. Το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη είναι αρχικά αυτό του 2018 και εν συνεχεία του 2019. 

Συνεπώς, όσοι έχουν σημαντική αύξηση φορολογητέου εισοδήματος το 2019 έναντι του 2018 και εκτιμούν πως δεν εμπίπτουν με βάση το εισόδημα του 2019 στους δικαιούχους, ενώ ήταν δικαιούχοι με βάσει το εισόδημα του 2018, καλό είναι να περιμένουν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το τρέχον οικονομικό έτος και να υποβάλλουν Α21 μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος 2019. Αυτό καθώς αν υποβάλλουν τώρα αίτηση και εισπράξουν το επίδομα στις 31 Μαρτίου με βάση το εισόδημα του 2018, ωστόσο στη συνέχεια υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019 και διαπιστωθεί πως δεν είναι δικαιούχοι για φέτος, θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν το επίδομα που εισέπραξαν ως αχρεωστήτως καταβληθέν.   

Όπως επισημαίνεται και στην επίσημη ανακοίνωση, “μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών”. Δηλαδή με άλλα λόγια αν το εισόδημα του δικαιούχου έχει αυξηθεί το 2019 και δικαιούται μικρότερο επίδομα από αυτό που θα δικαιούνταν με βάσει το εισόδημα του 2018, τότε γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί και τα χρεωστούμενα κρατούνται από τις επόμενες δόσεις του Επιδόματος. Αν όμως το εισόδημα έχει αυξηθεί σημαντικά, ώστε να υπερβαίνει ακόμη και τα ανώτατα εισοδηματικά όρια, τότε τα εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.