ΚοινωνίαΑρχείο

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

Με επιστολή τους οι νηπιαγωγοί της Αργολίδας, μεταξύ άλλων, απευθύνουν αίτημα για άμεση θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Επιστολή για τους γονείς

Αγαπητέ γονιέ,

Κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα μέτρα που τσακίζουν τις ζωές μας, το δημόσιο σχολείο μας, τα παιδιά μας, επιφυλάσσοντας σε αυτά ένα αύριο χωρίς μέλλον, χωρίς χαμόγελο, χωρίς ελπίδα.

Στη βάση αυτή παίρνουμε το θάρρος να επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί πιστεύουμε από τη μια πως ο δρόμος μας είναι κοινός και από την άλλη θεωρούμε απαραίτητο πως πρέπει να γνωρίσεις τα δικαιώματα που έχεις καθώς και τον τρόπο διεκδίκησής τους. Το κράτος σε φορολογεί πολύ σκληρά και θα πρέπει να απαιτήσεις να σου παρέχει δημόσια δωρεάν παιδεία όπως ορίζει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σχολείο του παιδιού σου που έχει ως στόχο την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του. Εμείς οι Νηπιαγωγοί αγωνιζόμαστε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας, ενθάρρυνσης, χαράς και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και των ικανοτήτων κάθε παιδιού. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον συνεργασίας, αποδοχής του άλλου όπου όλοι είναι ίσοι, όλοι σημαντικοί και μοναδικοί. Στο Νηπιαγωγείο οικοδομείται η πνευματική συγκρότηση και η συναισθηματική σταθερότητα κάθε παιδιού, στοιχεία πολύ σημαντικά για την ομαλή εξέλιξη της μετέπειτα ενήλικης ζωής του.

Κάτω από την πίεση της μαχόμενης εκπαίδευσης ψηφίστηκε το 2006 ο νόμος της υποχρεωτικής μονοετούς φοίτησης (Ν.3518, άρθρο 73, ΦΕΚ 272 τ. Α΄, 21.12.2006) και ο οποίος έφερε την Προσχολική Αγωγή σε καλύτερη θέση στη διεκδίκηση του Δίχρονου Υποχρεωτικού Νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με αυτό το νόμο, αν το παιδί σου έχει γεννηθεί το έτος 2012, υποχρεούται και προπάντων δικαιούται να πάει στο δημόσιο Νηπιαγωγείο , αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κράτος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να του παρέχει φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ;

Σύμφωνα και με τη φετινή εγκύκλιο εγγραφών στα Νηπιαγωγεία αν το παιδί σου έχει γεννηθεί το 2013 δικαιούται εγγραφής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Αν η αίτησή σου δεν ικανοποιηθεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης πρέπει να βρει για το παιδί σου κάποιο όμορο Νηπιαγωγείο ή να δημιουργήσει κάποιο νέο τμήμα.

Διεκδικούμε ΔΙΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εδώ και χρόνια. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι δυο χρόνια (νήπια & προνήπια):

· Διότι ο ένας χρόνος κινδυνεύει να μετατρέψει το Νηπιαγωγείο σε σχολική τάξη με ακαδημαϊκό σχολικό πρόγραμμα. Γιατί με τη διετία, εξασφαλίζεται η συνεχής και μη αποσπασματική φοίτηση των παιδιών από τεσσάρων ετών εως το Δημοτικό, αφού είναι σημαντικό να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα στα τρία αυτά επίπεδα, η οικειότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά με το χώρο αλλά και η συνέχεια της εκπαίδευσής τους, η οποία δεν διασπάται και δεν εναλλάσσεται, ενώ γίνεται ομαλότερη η μετάβασή τους στο οικείο Δημοτικό.

· Διότι η υποχρεωτικότητα του ενός έτους, σαφέστατα αναφέρεται στους γονείς, που τους υποχρεώνει να φέρουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο τουλάχιστον για ένα χρόνο. Το κράτος, αφού οι γονείς το επιλέξουν και απευθυνθούν για εγγραφή σε δημόσιο Νηπιαγωγείο, οφείλει να παρέχει και τα δύο χρόνια φοίτησης (Ν. 1566/1985) όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος που καθιστά υποχρεωτική σταδιακά τη διετή φοίτηση σε αυτό και που καμιά κυβέρνηση δεν έχει ενεργοποιήσει.

Από το ένα μέρος λοιπόν ο νόμος 1566/85 ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και από το άλλο το κράτος αποποιείται της υποχρέωσής του να ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο του Νόμου εδώ και 32 χρόνια. Είναι υποχρέωση του κράτους να μεριμνά ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτό. Μη ξεχνάς ότι το Σύνταγμα, ο Υπέρτατος Νόμος του Κράτους ορίζει (στο άρθρο 16 παρ. 4 που ισχύει και ψηφίστηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 1996 και 2001) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των παιδιών να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Από τις 11/5/2016 είναι σε ισχύ η διάταξη (άρθρο 35) του νόμου 4386/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «2) Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» Να επισημάνουμε πως προσδιορισμένες από τον νόμο είναι μόνο οι παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές. Τις απομακρυσμένες και με δυσκολία πρόσβασης ποιος θα τις ορίζει; Και με τι κριτήρια; Προφανώς αυθαίρετα.

Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των Νηπιαγωγείων της χώρας θα λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 14 νηπίων. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου θα δημιουργήσει περισσότερες από 1000 συγχωνεύσεις-καταργήσεις Νηπιαγωγείων.

Αν το Υπουργείο προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ.

Ας μη ξεχνάμε ότι πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα 15 παιδιά/τμήμα, αίτημα το οποίο θα συμβάλλει στην ποιοτική Προσχολική αγωγή, και θα ενισχύσει τον αντισταθμιστικό της ρόλο.

Σε ότι αφορά το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο το παιδί σου δικαιούται φοίτηση σε αυτό , αν φυσικά το επιθυμείς. Η εγγραφή όλων των παιδιών στο Ολοήμερο θα έπρεπε να γίνεται χωρίς όρους και προυποθέσεις όπως, ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη σχολική χρονιά 2016-17 όμως, υπάρχουν κριτήρια για την εγγραφή των παιδιών ( προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας των γονιών , παιδιά γονιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κ.α.). Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών για τον αποκλεισμό των παιδιών ήταν πολύ μεγάλες, η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ έκανε γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνονται αποκλεισμοί της φοίτησης των παιδιών και να υπάρχουν κριτήρια εγγραφής, αλλά το Υπουργείο επιμένει να εφαρμοστεί και τη σχολική χρονιά 2017-18 η εγγραφή των παιδιών στο Ολοήμερο με προϋποθέσεις. Η ΔΟΕ επικαιροποιώντας (1296/29/4/2017) την περσινή της απόφαση καλεί τους/τις Νηπιαγωγούς να κάνουν δεκτές όλες τις αιτήσεις (για εγγραφή όλων των παιδιών που επιθυμούν στο ολοήμερο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις ). Φυσικά ο αποκλεισμός παιδιών από τη φοίτηση στο Ολοήμερο δεν έγινε για το καλό των παιδιών αλλά για την εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων.

Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενωμένοι θα πρέπει να απαιτήσουμε:

Να μην κλείσει κανένα Νηπιαγωγείο και να νομοθετηθεί άμεσα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην διώχνεται από το Δημόσιο Σχολείο, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμείνει δημόσιο και στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Κανένας γονιός να μη πληρώνει για την εκπαίδευση του παιδιού του και κανένα Νηπιαγωγείο να μη περάσει σε Δήμους ή ιδιώτες. Να στελεχωθούν άμεσα όλα τα Νηπιαγωγεία με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό ( καθαρίστριες , σχολικούς βοηθούς κ.α.)

Καμιά όμως από τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου και τις κυβερνήσεις που πέρασαν αυτά τα χρόνια δεν ανταποκρίθηκε στις συνθήκες που δημιούργησε ο νόμος 1566/85 (ίδρυση νηπιαγωγείων, διορισμό νηπιαγωγών) έτσι ώστε το παιδί σου να μη μπαίνει στο απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων. Αντί αυτού άρχισαν σταδιακά και με σταθερότητα να αποπέμπουν τα προνήπια, ώστε να χωρέσουν όλα τα παιδιά στις υπάρχουσες δομές . Απαίτησε λοιπόν από το Υπουργείο την ίδρυση Νηπιαγωγείου ή παραρτήματος για τη στέγαση τμήματος (π.χ. σε αίθουσα Δημοτικού ή σε κάποιο γειτονικό κτίριο ) ως προσωρινή λύση, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν μια θέση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο . Εξάλλου , τώρα οι τιμές ενοικίασης είναι χαμηλές και υπάρχει μεγάλη προσφορά.

Απαίτησέ το, για να έχει μέλλον ο τόπος και ποιοτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση το παιδί σου.

Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω είναι νόμοι του κράτους αλλά δεν εφαρμόζονται. Είναι δικαιώματά σου που δεν στα παρέχει ενώ εσύ πληρώνεις φόρους.

Μπορείς να απευθυνθείς στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σου, στο Συνήγορο του παιδιού, στο Υπουργείο. Να ενώσεις τη φωνή σου με άλλους γονείς, μέσα απο Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, να μιλήσεις με τις/τους Νηπιαγωγούς και τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε της περιοχής σου και τη ΔΟΕ.

Αρκετά χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο και Δωρεάν Δημόσιο Δίχρονο Υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο όπου θα υπάρχει δωρεάν σίτιση και περίθαλψη για όλα τα παιδιά, όπου θα υπάρχει στήριξη των παιδιών από τις υποστηρικτικές δομές που πιθανόν είναι αναγκαίες (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, , μαθήματα μητρικής γλώσσας λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.) εντός του χώρου του Νηπιαγωγείου, δωρεάν.

Ένα δημόσιο, δωρεάν και υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τις δυνατότητες των μη προνομιούχων παιδιών, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν από ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες.

Αυτόν τον αγώνα σε καλούμε σήμερα να δώσεις μαζί μας

Και το χρωστάμε στα ίδια μας τα παιδιά

να δώσουμε αυτούς τους αγώνες, γονείς και εκπαιδευτικοί ενωμένοι, ώστε να είναι και νικηφόροι.